Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Foto: Tina Wennberg


Idag den 1 maj på morgonen upptäckte Anders Carlsén två exemplar av svarthuvad mås i Kalmarsundsparken.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Torsdag den 8 juni 19:30 – Nattsångare

I år startar vi upp vid Bottorps hamn med någon dryg timmes spaning över Virs udde och stora vassområdet längs vallen. Därefter förflyttar vi oss mot Bottorpslätten och till Hagbymassivet och när mörkret är som tätast kanske vi hinner med någon mer lokal. De som bor i kommunens södra delar kan ansluta vid Bottorps hamn kl 20:00. Tag med kvällsfika! Anmälan senast 6 juni.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter (ishallen) om inget annat anges i programtexten. Vi försöker samåka så mycket som möjligt, men om någon vill möta upp vid exkursionslokalen så år det helt okej.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande helst två dagar innan, till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.

Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare info inför varje exkursion.