Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Kärrsnäppor vid Seby den 25 juli. Foto: Tina W


Höststräcket har dragit igång, bland annat vadarna sträcker söderut. Stora antal kan rasta längs kusterna nu. Bottorp, Hagbyhamn, Hagbyudd och framförallt på Öland.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Torhamns udde – Söndag den 4 september kl 06:00

En spännande och trevlig lokal i sydöstra hörnet av Blekinge. Kanske är ringmärkningen igång och att något ”rart” fastnar i näten. Vid rätta vindar och väder kan det sträcka mycket fågel förbi udden.

Anmälan senast 1 september.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter om inget annat anges i programtexten. Nu när samhället åter har öppnat upp, de flesta fått tre sprutor, bör vi kunna återgå till att samåka på våra exkursioner, men om någon vill köra själv är det okey.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande två dagar innan till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.