Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Rostand. Foto Lars G Petersson

Senaste nya arten i Kalmar kommun
Rostand hane (Tadorna ferruginea) hittades den 15 maj 2021 av Simon Carrington vid Dunö träsk.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Rättelse Ålakråkan nr 2
Sid 24: Bilden på trastsångaren gäller fågeln vid Björkenäsdammarna och inte Kalmar Dämme.

Aktuellt hösten 2021

Nu är vi många som fått två sprutor mot coronan och förhoppningsvis är smittspridningen i avtagande. Därför kommer vi att träffas som innan pandemin på Lars Kaggs parkering vid våra exkursioner. Där får vi avgöra om vi vill samåka eller åka enskilt. Viktigt är att ni kollar upp på vår hemsida kalmar-of.se inför varje exkursion och innekväll för att se om det blir några ändringar i programmet.

Det är därför viktigt att ni anmäler ert deltagande senast två dagar innan till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 och även för information om något är oklart.

Söndag den 5 december kl 08:00 – Revsudden

Detta är den sista exkursionen för året, den traditionella glöggturen till Revsudden med hopp om att det fortfarande rör sig en del fåglar i sundet.
Om det är dåligt både vad det gäller väder eller fågel kan vi i alla fall värma oss med varm glögg som föreningen bjuder på.

Samling på Lars Kaggs parkering kl 08:00
Anmälan senast den 3 december.