Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Kärrsnäppor vid Seby den 25 juli. Foto: Tina W


Höststräcket har dragit igång, bland annat vadarna sträcker söderut. Stora antal kan rasta längs kusterna nu. Bottorp, Hagbyhamn, Hagbyudd och framförallt på Öland.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Söndag den 23 oktober kl 07:00 Otteby

Sista dagen på den klassiska skådarveckan 42 styr vi färden ner till Ottenby. Vi hoppas att södra Öland levererar många rastande och sträckande fåglar och varför inte någon överraskning.

Anmälan senast 21 oktober.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter (ishallen) om inget annat anges i programtexten. Vi försöker samåka så mycket som möjligt, men om någon vill möta upp vid exkursionslokalen så år det helt okej.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande helst två dagar innan, till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.

Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare info inför varje exkursion.