Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Foto: Simon Carrington


Kommunens 2:a fynd av svarthalsad trast upptäckte Jan och Ann-Christine Molinder, boende på piparegårdsvägen 15 i Rinkabyholm vid sin fågelmatning på morgonen den 3 januari.
En bra början på fågelåret 2023.
En snygg hanne som redan lockat ett stort antal skådare på plats.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Örarevet – Söndag 26 februari kl 08:00

Vi hoppas att väder och vind står på vår sida i brytningstiden mellan vinter och vår och att sånglärka och tofsvipa förgyller vandringen tur och retur ut mot Örarevets udde.
Ni som bor söder om Kalmar kan ju möta upp vid Fulvik 08:30.
Anmälan senast 24 februari.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter (ishallen) om inget annat anges i programtexten. Vi försöker samåka så mycket som möjligt, men om någon vill möta upp vid exkursionslokalen så år det helt okej.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande helst två dagar innan, till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.

Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare info inför varje exkursion.