Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Grönbena Kalmar Dämme 9 maj Foto Tina W


Nu är det många flyttfåglar på gång, vadare, sångare, flugsnappare med mera. Ut och skåda!

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Seby – Måndag 25 juli kl 17:00

Vi åker över till Ölands östra sida och om vi har tur med vädret kan det ge mycket rastande vadare och sträckande fåglar i fint medljus.
Anmälan senast 22 juli.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter om inget annat anges i programtexten. Nu när samhället åter har öppnat upp, de flesta fått tre sprutor, bör vi kunna återgå till att samåka på våra exkursioner, men om någon vill köra själv är det okey.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande två dagar innan till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.