Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening

Nötkråka från Kalmar Vattens anläggning vid KIFAB arena.
Foto: Thomas Mårtensson


Nu är det tid att spana efter nötkråkor både smalnäbbade och tjocknäbbade. Många har synts runt om i Kalmar.

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Artrally 2022

Kalmar sätter nytt rekord i Allhelgonarallyt i Småland

Se resultaten här

Nästa exkursion

Glöggturen till Revsudden – Söndag 4 december kl 08:00

Denna vår sista exkursion för året är den traditionella ”glöggturen” till Revsudden med hopp om att det fortfarande rör sig en del fågel i sundet.
Om det är dåligt både vad gäller väder eller fågel kan vi i alla fall värma oss med varm glögg som föreningen bjuder på.

Anmälan senast 2 december.

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter (ishallen) om inget annat anges i programtexten. Vi försöker samåka så mycket som möjligt, men om någon vill möta upp vid exkursionslokalen så år det helt okej.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande helst två dagar innan, till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.

Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare info inför varje exkursion.