Välkommen till Kalmar Ornitologiska förening


Härfågel från Värnaby idag 8 maj fotad av Henrik Arrhenius.

Vit stork från Värnaby idag 8 maj fotad av Inger Johansson

Två fantastiska fåglar visade upp sig i Kalmar kommun. Härfågel och Vit stork!

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, är föreningen för såväl nybörjare som erfarna fågelskådare. Vi vill inspirera till besök hos fåglarna i de skiftande miljöer vi finner i vårt område. Alla ska känna sig välkomna på våra aktiviteter.

I samarbete med

Nästa exkursion

Torsdagarna den 16 maj, 23 maj och 30 maj kl 18:00 – Kalmar dämme   

                                                                                     
Tre kvällsvandringar i lugnt och behagligt tempo
OBS! Samling på parkeringen vid Salvehuset (Hagbynäs).
Tag med kvällsfika.

Samling och samåkning!

Till våra exkursioner möter vi upp vid stora parkeringen vid Lars Kaggskolan/Kalmar sportcenter (ishallen) om inget annat anges i programtexten. Vi försöker samåka så mycket som möjligt, men om någon vill möta upp vid exkursionslokalen så år det helt okej.

Det är viktigt att ni anmäler ert deltagande helst två dagar innan, till Jan Ottosson 070 247 95 11 eller till Tore Hagberg 070 882 05 28 för att få information om något är oklart, om exkursionen blir inställd eller andra problem uppstår.

Besök gärna vår hemsida för att få ytterligare info inför varje exkursion.