Om

Kalmar Ornitologiska Förening

Kalmar Ornitologiska Förening (KOF) är en av Sveriges äldsta lokalklubbar och bildades 1952.

I vårt programutbud har vi flera exkursioner till många intressanta resmål bl a Öland men också till många hemmalokaler. Även längre exkursioner till kända fågellokaler, främst i södra Sverige, genomförs ibland.

Vi sysslar också med inventeringar, fågelräkningar och ställer också upp med guidning när någon förening eller grupp vill ut och exkurera. Vi lämnar förslag och synpunkter när ingrepp eller etablering planeras i känsliga och ömtåliga naturområden och när häckningsbiotoper hotas.

Välkommen som medlem genom att betala in avgiften på 100 kr (familjemedlem 20 kr) till bankgiro 5035–8829 och glöm inte att uppge namn och adress så får du 2 nummer av Ålakråkan och du är välkommen till våra innekvällar och exkursioner som genomförs i ett lugnt tempo och är till för både nybörjare och kunniga skådare.

Foto: Jonas Weidenmark