Fågellokaler

Revsudden, Björnö-Rafshagen-Stävlö-Vässlö, Bottorp, Kalmar Dämme, Kalmarsundsparken och Stensö, Värnanäs

Utförlig information om varje lokal får du om du klickar på kartan.
Du kommer då till Svenska fågellokaler BirdLife Sverige.