Styrelsen

Janne i Ebbegärdeskogen


Jan Ottosson

Ordförande

070 247 95 11

Tore i Ebbegärdeskogen


Tore Hagberg

Vice ordförande

070 882 05 28


Marita Olsson

Kassör

073 800 81 02


Elisabet Bjuvsjö

Sekreterare

070 309 20 09


Maria Bergström

Ledamot


Marie Wieslander

Ledamot

076 176 29 29


Tina Wennberg

ledamot

0768 97 09 38


Björn Bogårdh

Suppleant

073 508 50 79


Johnny Ottosson

Suppleant

070 759 21 75

Redaktion

Redaktör – Jan Ottosson – email : janottosson@mhmail.se
Btr redaktör – Elisabet Bjuvsjö – email: elisabet.bjuvsjo@telia.com

Valberedning
Lars G Petersson och Bengt Antonsson